Abonnementsvoorwaarden

BeachPedia

BeachPedia is een handelsnaam van Webplan BV.

  • KvK-nummer: 20103817
  • Btw-identificatienummer: NL8102.35.754B01
  • Vestigingsadres: Beeksestraat 36, 4841 GC Prinsenbeek
  • Telefoonnummer: 076-5151351 (Contact bijvoorkeur via e-mail)
  • E-mailadres: mail@beachpedia.eu

Door u aan te melden op BeachPedia gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden van BeachPedia en haar labels, (Voor labels zie http://www.BeachPedia.org/crossmedia-beachconcept).

 

1. Kwalificaties

U kunt zich aanmelden op BeachPedia als uw organisatie activiteiten ontplooid die gelieerd zijn aan het Strand.
BeachPedia behoudt zich het recht voor om een organisatie uit te sluiten van deelname en om af te wijken van bovengenoemde voorwaarden. Twijfelt u of uw eigendom voldoet aan de bovenstaande kwalificatie?
Neem gerust contact op met BeachPedia.

2. Jaarabonnement

U kunt kiezen uit drie vermeldingen zijnde Standaard vermelding en Uitgebreide vermelding en Regio sponsorschap
Prijzen zijn in euro’s exclusief 21% BTW. U betaalt een vast bedrag gedurende de looptijd. BeachPedia berekent dus geen commissies of andere toeslagen. Uw standaard of uitgebreide vermelding en of Regiosponsorschap kan op ieder gewenst moment ingaan en loopt tot dezelfde datum een jaar later. Na een jaar heeft u de mogelijkheid om uw vermelding te verlengen. U wordt hier tijdig per e-mail over geïnformeerd. BeachPedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de inhoud en layout van de vermeldingen aan te passen. Wijzigingen in het dienstenpakket worden per e-mail gecommuniceerd. Tot twee maanden na de ingangsdatum van de wijziging heeft u het recht om uw abonnement voortijdig te beëindigen. Het abonnementsgeld van de resterende abonnementsperiode wordt terugbetaald minus Euro 4,50 administratiekosten. Op de vermeldingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

3. Vermelding

In uw vermelding dient u rekening te houden met onderstaande regels:
 Het is niet toegestaan uw organisatie of advertentietekst in hoofdletters weer te geven;
 Het is niet toegestaan om html-codes in uw advertentietekst te gebruiken;
 Het vermelden van e-mail en internetadres is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde velden;
 Het is niet toegestaan om andere informatie te vermelden dan waarvoor het betreffende veld bedoeld is;
 U dient tenminste het logo en één representatieve foto op uw presentatiepagina te plaatsen:
 U dient regelmatig (maandelijks) te controleren of uw gegevens nog actueel zijn;
 U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw presentatiepagina.
BeachPedia heef het recht om in te grijpen als u zich niet aan de bovenstaande regels houdt.

4. Beëindiging vermelding

Voortijdige beëindiging door uw organisatie; BeachPedia, restitueert géén abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw presentatie wenst stop te zetten.
Beëindiging door BeachPedia; BeachPedia behoud zich het recht voor om zonder opgave van reden een vermelding te beëindigen. Beëindiging vind in ieder geval plaats als uw organisatie zich niet houdt aan de abonnementsvoorwaarden; BeachPedia structurele klachten over uw organisatie ontvangt. Klachten zijn structureel bij minimaal drie klachten binnen één jaar. Bij beëindiging van de vermelding door BeachPedia restitueert BeachPedia géén abonnementsgeld. BeachPedia behoudt zich het recht voor om uw organisatie op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen; staat u op de ‘zwarte lijst’ dan is het niet (meer) mogelijk om op de labels van BeachPedia te adverteren. BeachPedia zal u waarschuwen als zij dit overweegt en u eenmalig een laatste kans geven om dit te vermijden.

5. Gastenreviews

U gaat akkoord met het plaatsen van reviews op uw presentatiepagina op BeachPedia. U erkent daarbij dat de score bestaat uit de subjectieve meningen en ervaringen van andere sitebezoekers en zich uit in een door BeachPedia berekende score. BeachPedia behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende, seksueel getinte en niet gepaste reviews te verwijderen.

6. Persoonlijke informatie

BeachPedia respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. BeachPedia waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. http://www.BeachPedia.eu/cookies-privacy.

7. Wijzigingen van deze voorwaarden

BeachPedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden. Wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail of de digitale ondernemersnieuwsbrief van BeachPedia https://www.beachpedia.org/nieuwsbrief. Tot twee maanden na de ingangsdatum van de wijziging heeft u het recht om uw abonnement voortijdig te beëindigen. Het abonnementsgeld van de resterende abonnementsperiode, minus Euro 4,50 administratiekosten wordt gerestitueerd.

8. Aansprakelijkheid

Hoewel BeachPedia ernaar streeft dat www.BeachPedia gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is BeachPedia niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van BeachPedia websites om welke reden dan ook. Toegang tot BeachPedia mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing als daar aanleiding voor is. BeachPedia is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

U vrijwaart BeachPedia van alle claims van derden betreffende uw vermelding, voor zover deze gebaseerd zijn op informatie (zoals teksten of foto’s) die door u aangeleverd is. Hieronder vallen onder meer claims wegens auteursrechtschending door het plaatsen van andermans foto, claims wegens privacayschending door opname van naam of portret van een persoon en claims wegens misleidende handelspraktijken of oneerlijke concurrentie. Meer informatie http://www.BeachPedia.eu/disclaimer


Top